Surađujmo zajedno

Uvjeti poslovanja

Ovdje se nalaze općenita pravila i koraci prilikom poslovanja, odnosno vršenja kupoprodajnih ugovora. Drugačiji dogovori i iznimke mogu se vanredno dogovoriti na individualnoj bazi po klijentu putem dostupnih komunikacijskih kanala.

Podaci o prodajnom mjestu

agsdix-fas fa-info-circle

Puni naziv obrta:

TANJA HRVATIN ŠIMIČIĆ RODITELJSTVO I OSOBNI RAZVOJ, OBRT ZA USLUGE SAVJETOVANJA, vl. TANJA HRVATIN ŠIMIČIĆ, RIJEKA, PLITVIČKA 9 (u nastavku Prodavatelj)

MBO: 98205455

Broj reg. uloška: 16130

Broj obrtnice: 08010016130

Upravno tijelo: Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj (Rijeka)

OIB: 46508232319

Puna adresa sjedišta: Plitvička 9, 51000 Rijeka, Primorsko-Goranska Županija, Hrvatska

Mobitel: +385 91 930 2065

E-mail:  thrvatin.simicic@gmail.com

IBAN: HR3723400091160668195

Osoba ovlaštena za zastupanje: Tanja Hrvatin Šimičić

agsdix-smt2-person

Kupac

Kupac je posjetitelj web stranice, fizička osoba koja kroz web trgovinu izvrši nardužbu i kupovinu proizvoda. Pravne osobe narudžbu mogu izvršiti kroz direktan kontakt Prodavatelja kroz dostupne komunikacijske kanale prilikom čega će im biti izdan po potrebi i R1 račun sa pravovaljanim iznosima.

agsdix-fas fa-shopping-cart

Prodavatelj

Prodavatelj je TANJA HRVATIN ŠIMIČIĆ RODITELJSTVO I OSOBNI RAZVOJ, OBRT ZA USLUGE SAVJETOVANJA, vl. TANJA HRVATIN ŠIMIČIĆ, RIJEKA, PLITVIČKA 9, zastupan od Tanje Hrvatin Šimičić.

Postupak sklapanja ugovora

Kupovina se obavlja na web stranicama Prodavatelja tanja.hr ispunjavanjem za to predviđenog obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže.

Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu kupca da je prethodno pročitao i razumio Uvjete poslovanja i Pravila privatnosti, te da je na iste pristao i da je upoznat da vrši narudžbu s obvezom plaćanja.

Kupovina je moguće 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.

Prodavatelj ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi. Kupac će elektronskom poštom biti obaviješten o potvrdi primitka narudžbe.

U slučaju da Prodavatelj iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će, telefonom ili e-porukom, stupiti u kontakt u svrhu dogovora o isporuci.

Kupovinu proizvida u ime i za račun maloljetnika ili osobe lišene poslovne sposobnosti (potpuno ili djelomično), mogu zatražiti samo njihovi zakonski zastupnici.

agsdix-fas fa-info-circle

Kupac prilikom pregledavanja web stranice koristi WordPress CMS sa integriranim WooCommerce trgovinskim dodatkom. Pregledom proizvoda, odabrani proizvod dodaje klikom na gumb za dodavanje proizvoda u košaricu. Stavljanjem proizvoda u košaricu, proizvod nije rezerviran niti naručen niti kupljen. Kupac može nastaviti dodavati proizvode ili izvršiti pregled košarice ili završiti proces kroz plaćanje. Prilikom plaćanja upisuje svoje podatke koji su potrebni za izvršenje kupovine. Uplatom kroz kartično plaćanje korisnik automatizmom dobiva pristup kupljenom digitalnom proizvodu/usluzi te mu je ujedno izdan i fiskalizirani račun.

Kupac može unijeti kupon, ukoliko posjeduje kod za isti, kako bi ostvario povoljniju kupovinu.

Kupac obavlja kupovinu s bilo kojeg mjesta u svijetu iz udobnosti svoga doma.

Kupac kroz dostupne informacije na web stranici samostalno donosi odluku o kupovini proizvoda.

Nakon što kupac uspješno izvrši plaćanje proizvoda u košarici, Prodavatelj će na adresu e-pošte kupca poslati potvrdu narudžbe, račun i digitalni proizvod, odnosno pristup istome ovisno o specifičnoj vrsti proizvoda. Time je ujedno sklopljen i kupoprodajni ugovor između kupca i Prodavatelja.

Ako kupac ne primi naručene proizvode koje je platio u roku od 20 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od izvršenog plaćanja, odnosno 20 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od sklapanja kupoprodajnog ugovora s ugovorenim plaćanjem po primitku, dužan je obavijestiti Prodavatelja o istom na adresu e-pošte thrvatin.simicic@gmail.com.

U slučaju problema ili nejasnoća tijekom narudžbe kupac može kontaktirati Prodavatelja na adresu e-pošte podrska@tanja.hr.

Načini i uvjeti plaćanja

Kupac unutar trgovine plaćanje vrši kartičnim plaćanjem koje je osigurano i posluženo preko CorvusPay Internet Gateway usluge. Ono predstavlja softversko rješenje koje ima ulogu virtualnog POS uređaja koji povezuje online prodajno mjesto s bankom kroz sigurne kanale.

Plaćanje je moguće vršiti na kartični način kroz sljedeće kartice: Visa, Mastercard, Maestro, Diners i Discover. Isti su osigurani kroz svoje sigurnosne programe: Visa Secure, MasterCard® Identity Check™, Diners sigurna kupnja. Omogućeno je također i kartično plaćanje na rate.

agsdix-fas fa-info-circle
Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku prihvata ponude kupca, a proizvod će biti dostavljen po primitku uplate kupoprodajne cijene.

Ugovorena kupoprodajna cijena uključuje sve poreze i davanjae te je izražena u hrvatskim kunama. Napominjemo da je sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj kuna, te kupac plaća trošak konverzije valuta.

Opis načina i roka isporuke proizvoda ili pružanja usluge

Za digitalne e-knjige način i rok isporuke vrši se na način da prilikom prihvaćene uplate kupac automatski dobiva pristup e-knjizi koju može zatim preuzeti na vlastiti uređaj u PDF formatu.

Za tečajeve i njima slične usluge digitalnog coachinga, kupac dobiva upute i korisničke podatke po kojima će izvršiti pristup tečaju. Ostali mogući elementi, ovisno o prodajnom paketu tečaja, mogu uključivati e-book koji se opet automatski preuzima, kao i online coaching sesije za koje se termini određuju sa kupcem.

Troškovi dostave

Kako trgovina trenutačno prodaje isključivo digitalne usluge i proizvode, troškovi dostave ne postoje.

Ugovorne odredbe

Kupac kupovinom kroz web shop sustav prihvaća pravila privatnosti, uvjete poslovanja kao i politiku kolačića web stranice, odnosno sve funkcije vezane uz kupovinu kroz web shop web stranice.

Sklapanje ugovora u kupoprodaji putem web stranice tanja.hr regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice tanja.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Ugovor između prodavatelja i kupca je sklopljen kada kupac stavi proizvod u košaricu te izvrši plaćanje za isti.

agsdix-fas fa-info-circle

Ugovor o kupoprodaji se ostvaruje ukoliko je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

B2B kupoprodajni ugovor sklapa se specifično i zasebno koristeći daljinske komunikacije i kontakte.

Opći uvjeti poslovanja

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji s obrtom TANJA HRVATIN ŠIMIČIĆ RODITELJSTVO I OSOBNI RAZVOJ, OBRT ZA USLUGE SAVJETOVANJA, vl. TANJA HRVATIN ŠIMIČIĆ, RIJEKA, PLITVIČKA 9 (OIB: 46508232319) u svojstvu prodavatelja.

Korisnik je osoba koja koristi web stranicu tanja.hr, isto kao i svaki kupac i posjetitelj web stranice tanja.hr. Kupac sklapa ugovor na daljinu putem web stranice tanja.hr

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobe fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je to internet ili elektronička pošta.

Prodavatelj može raskinuti ugovor o kupoprodaji, ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu, te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka kupoprodajne cijene.

Sadržaj web stranice tanja.hr je dostupan na hrvatskom jeziku. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.

Jamstveni uvjeti koji se daju uz proizvod ili uslugu

Kako se radi o proizvodima digitalne prirode, ne postoji slučaj gdje će se oni “pokvratiti” u klasičnom značenju riječi. U skladu s time ne postoje klasični jamstveni rokovi, već se garantira preuzimanje ispravnog digitalnog formata proizvoda.

Ako se utvrdi postojanje nedostatka funkcionalnosti, rada ili nemogućnosti korištenja proizvoda, Prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, a sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača:

 

  • Uklanjanje nedostatka
  • Predaja drugog proizvoda bez nedostatka
  • Snižene cijene

 

Program, tečajevi i online coaching nisu zamjena za individualno savjetovanje ili terapijski rad.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

agsdix-fas fa-info-circle

Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad kupac zbog zakašnjenja prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Ako prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga kupac može održati ako bez odgađanja izjavi prodavatelju da ugovor održava na snazi.

Prodavatelj može odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.

Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima.

Povrat novca

Kupcu se omogućuje povrat novca u slučajevima gdje nikako nije u stanju pristupiti tečaju ili otvoriti e-knjigu iz tehničkih razloga, grešaka i nuspojava. Ako je utvrđen takav slučaj, kupcu će se pokušati ustupiti e-knjiga u drugačijem formatu, a pristup tečaju na drugačiji način. Ako niti to ne rezultira pozitivnim ishodom, onda će se priznati reklamacija na proizvod i odobriti povrat novca.

Glavna obilježja proizvoda

Kupac se upoznaje s glavnim obilježjima proizvoda na web stranici tanja.hr

Prodavatelj zadržava pravo izmjene informacija, uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude na stranicama bez prethodne najave.

Prodavatelj se maksimalno trudi održavati cijene na web stranici točnima. U slučaju očite pogreške u cijeni proizvoda Prodavatelj zadržava pravo bez odgađanja o tome obavijestiti kupca, otkazati narudžbu i vratiti mu uplaćeni iznos novca. Kupac imap ravo, u navedenoj situaciji, potvrditi narudžbu po ispravnoj cijeni.

Uz sliku proizvoda (koja pokušava što točnije opisati proizvod, a ne mora ga u potpunosti točno dočaravati) nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda i njegova cijena s PDV-om izražena u hrvatskim kunama. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku potvrde naruždbe.

Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati putem e-pošte na adresu thrvatin.simicic@gmail.com.

Odgovor na prigovor potrošača Prodavatelj zakonski mora dati u pisanom obliku najkanije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko isto nije moguće nadležan je sud u Puli uz primjenu hrvatskog prava. Rješavanje sporova je moguće pred centrima za mirenje.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Potrošač može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Rok od 14 dana počinje teći od primitka proizvoda.

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora Prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom na e-poštu thrvatin.simicic@gmail.com. U njoj mora navesti svoje ime, prezime, adresu, broj telefona, adresu elektroničke pošte.

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti potrošaču bez odgađanja na adresu e-pošte. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora.

agsdix-fas fa-info-circle
Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Sve izravne troškove povrata proizvoda snosi kupac. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji i povrat robe nije dopušten u sljedećim slučajevima kada je:

Kupac pokrenuo preuzimanje digitalnog proizvoda

Kupac pokrenuo lekciju video tečaja

Povrat novca i raskid ugovora prihvaća se samo onda kada je Kupac izvršio kupovinu plaćanjem, a nije preuzeo digitalni proizvod niti ga koristio, te se javio u roku od 14 dana od uplate.

Kada je kupac pravna osoba (B2B) na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Uvjeta korištenja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.CorvusPay sustav osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih i osobnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu.

Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica.

Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke. Corvus Pay sve prikupljene informacije smatra tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima.

Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje. Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava.

Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Hvala što koristite CorvusPay!

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete poslovanja. Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici tanja.hr.

Security of Online Payments

While conducting payments on our web shop you are using CorvusPay – an advanced system for secure acceptance of credit cards on the Internet. CorvusPay system ensures complete privacy of your credit card data and personal data from the moment you type them into the CorvusPay payment form. Data required for billing is forwarded encrypted from your web browser to the bank that issued your payment card.

Our store never comes into contact with your sensitive payment card data. Similarly, CorvusPay operators cannot access your complete cardholder data. An isolated system core independently transmits and manages sensitive data while at the same time keeping it completely safe. The form for entering payment data is secured by an SSL transmission cipher of the greatest reliability.

All stored data is additionally protected by hi-grade encryption, using hardware devices certified by FIPS 140 2 Level 3 standard. CorvusPay fulfills all of the requirements for safe online payment prescribed by the leading credit card brands, operating in compliance to the PCI DSS Level 1 standard – the highest security standard of the payment card industry. Payments made by cards enroled with the 3-D Secure program are further authenticated by the issuing bank, confirming your identity through the use of a token or a password.

All information collected by Corvus Pay is considered a secret and treated accordingly. The information is used exclusively for the purposes for which they were intended. Your sensitive data is fully secure and it’s privacy is guaranteed by the state of the art safeguard mechanisms. We collect only the data necessary for performing the work in accordance with the demanding prescribed procedures for online payment.

Security controls and operating procedures applied within the CorvusPay infrastructure not only ensure current reliability of CorvusPay but permanently maintain and enhance the security levels of protecting your credit card information by maintaining strict access controls, regular security and in depth system checks for preventing network vulnerabilities.

Thank you for using CorvusPay!

Izjava o konverziji

Unutar RH počinje prvo prilagođeno dvojno iskazivanje cijena od 5.rujna 2022.godine koje će trajati do 31.12.2022. Obveza dvojnog iskazivanja se odnosi samo na ukupnu svotu na računu uz navođenje fiksnog tečaja konverzije 7,53450 kn [HRK] za 1 € [EUR].

Ovaj tečaj će se koristit u informativne svrhe do kraja godine, te ne predstavlja definitivni i točni iznos po kojem se može vršiti uplata. Uplata se vrši isključivo u kunama, te prilikom kupnje vaša banka vrši po svojem tečaju konverziju iz vaše valute u kune.

agsdix-fas fa-info-circle

Početkom sljedeće godine službenim uvođenjem eura unutar RH biti će ažurirani načini plaćanja i prikazi cijena za isključivo u valuti eura.

Slike, opisi i videa usluga i stranica

Slike i video snimke usluga, i općenito dijelova stranica cjelokupne web stranice, preuzeti su djelomično sa internet portala koji pružaju besplatne slike i video snimke : unsplash.com, mixkit.com, pexels.com.

Ostale slike i video snimke direktno su vlasništvo autorice i vlasnice Tanje Hrvatin Šimičić. Slike i video snimke služe kao opisna referenca za usluge, te nastoje što točnije opisati karakteristike istih. Preuzete slike i video snimke, njihovi originalni autori i treće osobe sa tih slika i video snimaka, ne predstavljaju niti su na bilo koji način vezani na Tanju Hrvatin Šimičić i njene usluge.

Newsletter

Kupnjom u trgovini, klijent automatski pristaje postati pretplaćen na generalni i segmentirani Newsletter kroz platformu Mailerlite. Ako u bilo kojem trenutku želi prestati dobivati Newslettere, isto može zatražiti na tanja@tanja.hr.

Trgovina

Unutar trgovine moguće je kupiti digitalne proizvode poput e-book dokumenata (elektronskih knjiga) i tečajeva u digitalnom video/audio formatu. Kupnja istih se obavlja kartičnim plaćanjem, po čijoj potvrdi se omogućuje preuzimanje kupljenih digitalnih proizvoda.

Prilikom kupovine u trgovini gostima se automatski stvara korisnički račun, a korisničko ime tog računa se temelji na unesenim podacima. Korisnik dobiva automatski generiran e-mail u kojem mu se nalazi korisničko ime i lozinka za pristup korisničkom računu trgovine. Tamo može vidjeti sve osobne podatke koje je predao prilikom kupovine, svoje narudžbe, te preuzimanja svojih kupljenih digitalnih proizvoda.

agsdix-fas fa-info-circle
Klijent ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti ukidanje svog računa, brisanje svojih podataka kao i zatražit uvid o postojećim podacima, a što može i samostalno provjeriti unutar svojeg korisničkog računa na web stranici.

Cijene unutar trgovine su u svojoj punoj i točnoj vrijednosti izražene u kunama, dok alternativna dostupna valuta u eurima služi kao okvirni informativni prikaz vrijednosti proizvoda izraženog kroz valutu eura, a temelji se na ručno ažuriranom odnosu kune i eura na tržištu. Ažuriranje se ne mora vršiti na svakodnevnoj bazi! Kupnja se finalno obavlja u kunskoj vrijednosti.

Zaštita osobnih podataka

Osobni podaci koji se prikupljaju ovise o: vrsti pružane usluge odnsno kupovine proizvoda, korisnicima i klijentima, o vrsti ugovora sklopljenog s klijentima kao i o namjeri Kupca da koristi svoja prava temeljena na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti osobnih podataka.

Vaši se podaci ne koriste u druge svrhe niti se ustupaju trećoj osobi, osim ako zakon nalaže drugačije, te će biti izbrisani čim više nisu potrebni za naplatu savjetovanja. Iako nijedna mrežna usluga nije 100% sigurna, maksimalni trud ulažemo u zaštitu Vaših podataka od neovlaštenog pristupa, korištenja, izmjene ili uništenja i poduzimamo razumne mjere za to.

Koristimo odgovarajuće poslovne sustave i procedure kako bismo zaštitili osobne podatke koje nam dajete. Također koristimo sigurnosne postupke i tehnička i fizička ograničenja za pristup i korištenje osobnih podataka na našim poslužiteljima.

agsdix-fas fa-info-circle

U slučaju potencijalne suradnje sa vanjskim suradnicima na određenim projektima i prilikom određenih savjetovanje, Davatelj usluge može otkriti informacije o Vama bez kojih čitav postupak nije izvediv vanjskom suradniku. Vanjski suradnici moraju poštivati Pravila privatnosti podataka web stranice i specifičnih parametara rada po dogovorenim stavkama ugovora suradnje.

U slučaju zakonske obveze: U slučajevima gdje je to zakonom propisano ili je neophodno za sprječavanje, otkrivanje ili kažnjavanje kaznenih djela i prijevara, Vaši osobni podaci bit će podijeljeni s nadležnim tijelima. Možemo otkriti Vaše podatke kao odgovor na sudski nalog ili drugi legitimni zahtjev od strane države.

Osobni podaci koji se primarno prikupljaju prilikom postupka narudžbe i korištenja web stranice, a bez kojih nije moguće izvršiti uslugu, uključuju najmanje:

 

  • osnovne osobne podatke (ime i prezime)
  • osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, mail adresa)
  • podatke vezane uz korištenje web stranice, primjerice prilikom korištenja kontakt forme
  • podatke nužne za sklapanje ugovora, ponude ili računa
  • ostale osobne podatke nužne za ostvarenje klijentovih prava temeljenih zakonskim odredbama o zaštiti potrošača
  • detaljne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka naći ćete na sljedećem linku: Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Rješavanje sporova

Svi sporovi koji nastanu prilikom vršenja rada između stranaka, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, Ugovorne strane će prvenstveno pokušati riješiti mirnim putem i sporazumno u roku od 30 (trideset) dana. U suprotnom, Ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Puli.

Platforma za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS)

Člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 524/2013. o on-line rješavanju potrošačkih sporova, koja se primjenjuje od 09. siječnja 2016. godine, propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji ili uslugama te online tržištima koja su uspostavljena u Uniji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Link: Platforma za internetsko rješavanje sporova (ORS)

agsdix-fas fa-info-circle
Koristimo odgovarajuće poslovne sustave i procedure kako bismo zaštitili osobne podatke koje nam dajete. Također koristimo sigurnosne postupke i tehnička i fizička ograničenja za pristup i korištenje osobnih podataka na našim poslužiteljima.
agsdi-coffee

Vlasnik

Tanja Hrvatin Šimičić
agsdi-piggy-bank

Račun

IBAN : HR3723400091160668195
agsdi-person

OIB

46508232319
agsdi-message-3

E-mail

tanja@tanja.hr
agsdi-mobile

Kontakt broj

+385 91 930 2065
agsdi-id-card

MBO

98205455
Pratite moje obavijesti!

Pratite moje obavijesti!

Pretplatite se na newsletter i saznajte novosti iz svijeta roditeljstva i osobnog razvoja, što može uključivati marketinške ponude i akcije, novosti o mojem poslovanju kao i nove članke i objave!

Uspješno ste se pretplatili :)!

Pin It on Pinterest