Transparentnost rada

Pravila privatnosti

Vaša zaštita i sigurnost osobnih podataka prioritetan je zadatak. Molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!

Informacije o obradi osobnih podataka

Davatelj usluge, u obavljanju svoje djelatnosti, prikuplja i obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.

Voditelj obrade osobnih podataka

 • Davatelj usluge je voditelj obrade osobnih podataka u skladu sa zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka.
 • Davatelj usluge kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovorna je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom i/ili elektronskom obliku.
 • Davatelj usluge, u svom poslovanju može biti i izvršitelj obrade osobnih podataka u slučaju u kojem obrađuje osobne podatke sukladno pisanoj uputi voditelja obrade osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Davatelj usluge je u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtjevima imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja vezana za obradu osobnih podataka ili ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka.

agsdix-fas fa-info-circle

Davatelj usluge je u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtjevima imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja vezana za obradu osobnih podataka ili ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka.

Kontakt: gdpr@tanja.hr ili putem kontakt broja +385 91 930 2065

Osobni podaci koje prikupljamo

Osobni podaci koji se prikupljaju ovise o: vrsti pružane usluge, korisnicima i klijentima, namjeri kupca da koristi usluge, o vrsti ugovora sklopljenog s klijentima kao i o namjeri Naručitelja usluge da koristi svoja prava temeljena na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti osobnih podataka.

Vaši se podaci ne koriste u druge svrhe niti se ustupaju trećoj osobi, osim ako zakon nalaže drugačije, te će biti izbrisani čim više nisu potrebni za naplatu savjetovanja. Iako nijedna mrežna usluga nije 100% sigurna, maksimalni trud ulažemo u zaštitu Vaših podataka od neovlaštenog pristupa, korištenja, izmjene ili uništenja i poduzimamo razumne mjere za to.

agsdix-fas fa-info-circle
Koristimo odgovarajuće poslovne sustave i procedure kako bismo zaštitili osobne podatke koje nam dajete. Također koristimo sigurnosne postupke i tehnička i fizička ograničenja za pristup i korištenje osobnih podataka na našim poslužiteljima.
U slučaju potencijalne suradnje sa vanjskim suradnicima na određenim projektima i prilikom određenih savjetovanje, Davatelj usluge može otkriti informacije o Vama bez kojih čitav postupak nije izvediv vanjskom suradniku. Vanjski suradnici moraju poštivati Pravila privatnosti podataka web stranice i specifičnih parametara rada po dogovorenim stavkama ugovora suradnje.

U slučaju zakonske obveze: U slučajevima gdje je to zakonom propisano ili je neophodno za sprječavanje, otkrivanje ili kažnjavanje kaznenih djela i prijevara, Vaši osobni podaci bit će podijeljeni s nadležnim tijelima. Možemo otkriti Vaše podatke kao odgovor na sudski nalog ili drugi legitimni zahtjev od strane države.

Osobni podaci koji se primarno prikupljaju prilikom postupka narudžbe i davanja usluge, a bez kojih nije moguće izvršiti uslugu, uključuju najmanje :

 • osnovne osobne podatke (ime i prezime)
 • osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, mail adresa)
 • podatke vezane uz korištenje web stranice, primjerice prilikom korištenja kontakt forme
 • podatke nužne za sklapanje ugovora, ponude ili računa
 • ostale osobne podatke nužne za ostvarenje klijentovih prava temeljenih zakonskim odredbama o zaštiti potrošača

Korištenje trgovine

Prilikom kupovine u trgovini gostima se automatski stvara korisnički račun, a korisničko ime tog računa se temelji na unesenim podacima. Korisnik dobiva automatski generiran e-mail u kojem mu se nalazi korisničko ime i lozinka za pristup korisničkom računu trgovine. Tamo može vidjeti sve osobne podatke koje je predao prilikom kupovine, svoje narudžbe, te preuzimanja svojih kupljenih digitalnih proizvoda.

Prikupljanje i korištenje osobnih podataka

Davatelj usluge prikuplja i upravlja osobnim podacima u svrhu kupoprodajnog odnosa za usluge iz vlastite ponude te kako bi ispunila zakonske i regulatorne obveze kao i u svrhu ostvarenja vlastitih legitimnih interesa zakonitog poslovanja.

Ako to od Davatelja usluge traže relevantni zakonski propisi, za određene razloge dodatno će tražiti od Naručitelja usluge njegovu izričitu privolu.

Razlozi zbog kojih se obrađuju osobni podatci radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obveza su:

 • prodaja, odnosno pružanje usluge
 • prodajne i marketinške aktivnosti Davatelja usluge
 • administriranje ugovornog odnosa, računa, ponuda i kalendara termina
 • upravljanje i zaprimanje prigovora, pritužbi i reklamacija
 • postupak naplate ili prisilna naplata dugova

Razlozi radi kojih se obrađuju Vaši osobni podatci na temelju legitimnih poslovnih interesa su:

 • obavještavanje o promjenama vezanim uz uvjete poslovanja
 • sprječavanje i otkrivanje prijevare
agsdix-fas fa-info-circle

Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene gore navedenim razlozima Davatelj usluge zatražiti će dodatnu privolu. Naručitelj usluge, u svakom trenutku, ima pravo povući danu privolu.

Newsletter prijave

Prilikom prijave na Newsletter osnovni podaci poput Imena i E-mail adrese potrebni su za prijavu na newsletter listu. Isti se pritom, kroz newsletter sistem i davatelja usluge (trenutačno se koristi usluga davatelja MailerLite), koriste u svrhe javljanja obavijesti, novosti, prodajnih i marketinških aktivnosti. Korisnik prijavom na newsletter listu prihvaća dobivanje takvih i njima sličnih obavijesti, a uvijek može zatražiti brisanje sa liste kroz postojeće kontakt kanale.

Zbog korištenja usluge davatelja treće strane za provođenje newsletter kampanji, u ovom slučaju takozvanog “MailerLite” davatelja usluge, isti ima uvid u imena i e-mail adrese svih prijavljenih korisnika, te za provođenje osobnih podataka sa njihove strane možete pročitati više na njihovim pravilima privatnosti.

Kupnjom u trgovini, klijent automatski pristaje postati pretplaćen na generalni i segmentirani Newsletter kroz platformu Mailerlite. Ako u bilo kojem trenutku želi prestati dobivati Newslettere, isto može zatražiti na tanja@tanja.hr.

Google reCAPTCHA v3

Prilikom registracije na newsletter i prilikom korištenja kontakt formi apliciraju se reCAPTCHA zaštite verzije 3 od davatelja usluge Google. Koriste se poradi zaštite protiv botova i spam napada koji se najčešće događaju kroz registracije i forme. Više o pravilima i uvjetima Google reCAPTCHA v3 možete pronaći na njihovim stranicama za pravila privatnosti i uvjete poslovanja.

Pristup osobnim podacima

Davatelj usluge poduzima tehničke i organizacijske mjere kako bi se prikupljeni osobni podaci obrađivali samo na način koji je u skladu s iskazanom svrhom.

Ukoliko je nužno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup osobnim podacima će biti omogućen trećim stranama i to: državnim tijelima i tijelima javne vlasti koja u svrhu provedbe zakonskih obveza imaju pravo pristupa osobnim podacima; odvjetnicima, servisnim službama, tiskari, financijskim ustanovama i drugim poslovnim partnerima.

Svi osim državnih tijela i tijela javne vlasti osobne podatke obrađuju isključivo prema uputama Davatelja usluge.

Obrada osobnih podataka

Korisnički osobni podaci će biti obrađivani unutar Europskog gospodarskog područja (EGP) od strane izvršitelja obrade koji su navedeni u poglavlju Pristup osobnim podacima, a čija je odgovornost i obveza zaštite osobnih podataka i čuvanja njihove povjerljivosti definirana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim mjerama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka.

Vaši osobni podaci koje Davatelj usluge prikupila u svrhe navedene u poglavlju Prikupljanje i korištenje osobnih podataka neće biti dostupni nikome tko za to nema ovlaštenje od Davatelja usluge.

Ostvarenje prava

Kada je to zakonski predviđeno Naručitelj usluge ima pravo na informacije o obradi njegovih osobnih podataka; povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme, ako osobne podatke obrađujemo uz danu privolu; ispravak ili dopunu osobnih podataka kako bi uvijek bili točni; brisanje osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora Davatelju usluge ili nadležnom državnom tijelu.

Davatelj usluge svim zainteresiranima osigurava komunikacijske kanale zbog ostvarivanja svojih prava vezanih za zaštitu osobnih podataka postavljanjem zahtjeva:

Neovisno o odabranom komunikacijskom kanalu zahtjev se podnosi osobno i na način da Davatelj usluge može identificirati podnositelja zahtjeva.

agsdix-fas fa-info-circle

Osim prigovora na obradu osobnih podataka podnesenog Davatelju usluge, prigovor na obradu osobnih podataka moguće je podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, 00385 (0)1 4609 999, azop@azop.hr , www.azop.hr

Čuvanje osobnih podataka

Vremenski period čuvanja osobnih podataka korisnika ovisi o svrsi radi koje ih obrađujemo :

 

 • Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se još 12 mjeseci od datuma zadnje transakcije u kojoj su korišteni (primjerice ponuda i sl.)
 • Podaci prikupljeni zbog obrada temeljeni na zakonskoj osnovi, čuvaju se sukladno vremenskim ograničenjima odredaba predmetnog zakona (primjerice Zakon o računovodstvu i sl.)

Ažuriranje informacija o obradi osobnih podataka

Davatelj usluge redovno revidira i ažurira Informacije o obradi osobnih podataka sukladno promjenama u vlastitim poslovnim procesima ili temeljem zakonskih i regulatornih obveza. Važeća verzija Informacije o obradi osobnih podataka dostupna je na stranicama tanja.hr. Ukoliko dođe do značajnih promjena koje u većoj mjeri utječu na obradu osobnih podataka informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na web stranici te Vas izravno informirati.

Kolačići (“Cookies”) i praćenje internet aktivnosti

Kolačić je tekstualna datoteka koju web stranice koje Naručitelj usluge posjećuje spremaju na njegov uređaj (računalo, tablet, smartphone). Davatelj usluge koristi kolačiće kako bi posjetiteljima olakšao i poboljšao pristup funkcijama koje im pruža web stranica.

agsdix-fas fa-info-circle

Više o kolačićima možete saznati na sljedećem linku : tanja.hr/politika-kolacica/

Kontakt

Za bilo kakva pitanja o načinu korištenja osobnih podataka možete nas kontaktirati telefonom, e-mailom ili poštom kako slijedi:

 

 • slanjem elektroničke pošte na info@tanja.hr
 • putem web obrasca koji se nalazi na tanja.hr
 • pozivom kontakt centra na +385 91 930 2065
agsdix-fas fa-info-circle

Imate pitanje?

Za komunikaciju zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu osobnih podataka potrebno je koristiti komunikacijske kanale definirane u poglavlju „Ostvarivanje prava“ kako bi svaki zahtjev bio urudžbiran a korisnik kao inicijator identificiran.

Pratite moje obavijesti!

Pratite moje obavijesti!

Pretplatite se na newsletter i saznajte novosti iz svijeta roditeljstva i osobnog razvoja, što može uključivati marketinške ponude i akcije, novosti o mojem poslovanju kao i nove članke i objave!

Uspješno ste se pretplatili :)!

Pin It on Pinterest