Kritikom pokušavamo naučiti svoje dijete da se ponaša bolje. No, uspijevamo li to? Čak i ako smo dovoljno uporni u kritikama i ponekad uspijemo, pod koju cijenu?